Stoppen met commercieel wassen bedrijfswagens

Met pijn in ons hart moeten wij u informeren dat wij per 1 januari 2024 stoppen met het commercieel wassen van bedrijfswagens.

De vaste bezoeker van onze Truckwash zal het vast zijn opgevallen dat wij in een eerder stadium al hebben besloten om onze Truckwash op de maandagen en dinsdagen te sluiten vanwege de personele bezetting. Nu moeten wij dus helaas besluiten om helemaal te stoppen met het commercieel wassen.

Redenen tot dit besluit zijn enerzijds dat we de personele bezetting niet op orde krijgen en anderzijds zien we dat de kosten om kwalitatief goed te kunnen blijven wassen niet meer passen binnen de door ons gehanteerde en door de markt geaccepteerde tariefstelling. Richting de nabije toekomst verwachten wij geen grote veranderingen in zowel de personele bezetting als ook in de kostenstructuur en dat speelt mee in het nemen van dit besluit.

Wat de toekomst op langere termijn zal brengen kunnen wij nog niet inschatten en voor intern gebruik blijven wij onze Truckwash gebruiken. Wij willen al onze wasklanten heel hartelijk bedanken voor alle fijne contacten, mooie momenten en vooral voor uw trouwe bezoeken. Wij gaan dat zeker missen en hopelijk brengt de toekomst nieuwe mogelijkheden, want ons motto is nog steeds “een schone bedrijfsauto is uw reclame”.

Nogmaals hartelijk dank,

Roordink Truckwash Team

Dik van Dijk

Bert Roordink