Sponsoring

Vanaf de oprichting in 1984 heeft Roordink Bedrijfswagens op vele manieren inhoud gegeven aan sponsoring. Jaarlijks wordt er door Roordink Bedrijfswagens een budget beschikbaar gesteld om projecten, evenementen en andere activiteiten van bijvoorbeeld verenigingen te ondersteunen.

Gezien de grote hoeveelheid aanvragen tot sponsoring kunnen wij niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hanteren wij een sponsorbeleid, zoals hieronder te vinden is.

Ons besluit tot een eventuele sponsoring wordt genomen aan de hand van een aantal voor ons belangrijke criteria:

 • Het doel moet maatschappelijk van aard zijn en is gericht op sport, zorg of heeft een regiofunctie
 • Roordink heeft een neutrale houding t.o.v. religieuze en politieke boodschappen
 • Roordink wil positief bijdragen aan het milieu en duurzaamheid
 • De aanvrager heeft een bestaande (of toekomstige) relatie met Roordink Bedrijfswagens
 • De aanvrager opereert in het verzorgingsgebied van Roordink Bedrijfswagens


In het sponsorverzoek moeten bovendien de volgende punten verwerkt zijn:

 • Naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging welke het verzoek indient
 • De activiteiten waarvoor de sponsoring nodig is
 • De reden van het sponsorverzoek
 • De relatie tot Roordink Bedrijfswagens
 • Eventuele medesponsoren
 • Op welke wijze de sponsoring plaats vindt: financieel, middels het verlenen van diensten of het beschikbaar stellen van materiaal
 • Uitleg van een eventuele tegenprestatie


Sponsorverzoeken ontvangen wij bij voorkeur digitaal. Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld. Een volledig ingevuld sponsorverzoek, dat voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, geeft geen zekerheid op het inwilligen ervan. De directie van Roordink Bedrijfswagens bepaalt of en op welke wijze een sponsorverzoek wordt ingewilligd.

U kunt uw sponsorverzoek opsturen naar:
 

Roordink Bedrijfswagens B.V.
T.a.v. Mevrouw G. Staal - Doppenberg
Postbus 58
3770 AB BARNEVELD

gdoppenberg@roordink.nl